Dienstverlening Bureau Nalatenschappen

Bureaunalatenschappen tandwiel

Leden kunnen de controle op de afwikkeling van hun nalatenschappen volledig aan ons uitbesteden.

Nieuwe deelnemers verlenen eenmalig een volmacht aan Bureau Nalatenschappen, zodat onze behandelaars zelfstandig kunnen toezien op de afwikkeling van nalatenschappen. Via een gedegen digitale dossieropbouw en online toegang tot onze applicatie hebben de deelnemers altijd een actueel inzicht in de (financiële) stand van zaken. Daarnaast kunnen er (management)rapportages worden uitgedraaid. Bureau Nalatenschappen heeft geen winstoogmerk. Doordat wij vaak voor meerdere goede doelen in één nalatenschap optreden, kunnen wij onze kosten laag houden.

Bureau Nalatenschappen heeft een vaste werkwijze voor de controle op de afwikkeling van nalatenschappen. Deze werkwijze is voor alle deelnemers hetzelfde. Hieronder staat kort weergegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • het verzorgen van alle correspondentie met de notaris, executeur en/of boedelgevolmachtigde vanaf het moment van aanmelding van de nalatenschap tot en met de ontvangst van de gelden;
  • het beneficiair aanvaarden of, in enkele gevallen, verwerpen van de nalatenschap;
  • het geven van richtlijnen over de taxatie en verkoop van (register)goederen die tot een nalatenschap behoren;
  • het signaleren van bijzonderheden in nalatenschappen;
  • het controleren van de door de notaris, executeur of boedelgevolmachtigde opgestelde rekening en verantwoording en de ontvangen gelden.