Informatie voor executeurs, notarissen en makelaars

Bureau Nalatenschappen testament700x300

Praktische informatie over onze controle op de afwikkeling van nalatenschappen

Nieuwe dossiers

Wil je een nieuwe nalatenschap aanmelden voor één van onze deelnemende goede doelen?

Dit kun je doen bij het desbetreffende goede doel of via nalatenschappen@goededoelennederland.nl (in dat geval informeren wij het goede doel). Graag ontvangen wij de volgende gegevens:

  • een kopie van het testament
  • overlijdensdatum en plaats
  • een voorlopig vermogensoverzicht
  • e-mailadres en telefoonnummer van de executeur of boedelgevolmachtigde

Vast contactpersoon

Op het moment dat wij een nalatenschap in behandeling nemen dan sturen wij je een ontvangstbevestiging. Daarna neemt een jurist of juridisch medewerker contact met je op. Dit wordt jouw vaste contactpersoon. De contactgegevens en werkdagen vind je op het team.

Informatie, richtlijnen en handleidingen

Wij bieden informatie, richtlijnen en handleidingen voor executeurs, notarissen en makelaars. Bijvoorbeeld een handleiding voor executeurs waarbij een goed doel erfgenaam of legataris is, een model boedelbeschrijving of specifieke wensen van goede doelen bij taxatie en verkoop van registergoederen en een model koopovereenkomst. Deze documenten vind je op deze pagina bij downloads.

Waarom vragen wij gegevens op bij jou als executeur of boedelgevolmachtigde?

Onze deelnemers zijn ANBI en CBF-gecertificeerde goed doelen. Dit houdt onder andere in dat alle inkomsten die het desbetreffende goede doel jaarlijks ontvangt door een onafhankelijk accountant worden gecontroleerd. De accountant heeft hiervoor onderliggende bewijsstukken nodig. Daarom vraagt jouw behandelaar de stukken bij je op. Daarnaast dien je rekening en verantwoording af te leggen.

Goed doel erfgenaam

Goede doelen zijn op grond van de statuten verplicht de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, zodat zij nooit met haar eigen vermogen aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Deze verklaring moet worden ingediend bij de griffie van de Rechtbank. In veel gevallen wordt dit door een notaris geregeld.

Vragen?

Heb je vragen over je dossier, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij ons.