Intellectuele Eigendom en ICT-recht

Voor advisering op het gebied van de Intellectuele Eigendom (merkenrecht en auteursrecht) en ICT-recht (inkoop/onderhoud automatisering), kunt u bij Joost Blauw terecht. Ook vragen over samenwerkingsovereenkomsten, zoals het opstellen daarvan, maar ook de uitvoering en beëindiging van deze overeenkomsten kunt u aan Joost Blauw, als deskundige, voorleggen.