Statuten en reglementen

Voor het onderwerp 'Statuten en reglementen' is een deskundige van Van Doorne te raadplegen. Op het brede terrein van governance en de implementatie daarvan (al dan niet statutair vast te leggen) in bestuurs- en organisatiestructuren, heeft Van Doorne veel ervaring; zo ook met de implementatie van wet- en regelgeving, waaronder de Erkenning.