Samenwerkingen

Voor vragen over samenwerkingsovereenkomsten, zoals het opstellen daarvan, maar ook de uitvoering en beëindiging van deze overeenkomsten kan Joost Blauw, als deskundige, geraadpleegd worden. Naast ‘reguliere’ samenwerking tussen goede doelen kan dit ook een samenwerking betreffen met overheden en financiers, bijvoorbeeld in het kader van een Social Impact Bond.