Inkoopbijdrage

Dankzij onze inkoopafspraken met leveranciers kun jij als lid tegen aantrekkelijke tarieven diensten en producten inkopen. Onze leveranciers zijn betrouwbare samenwerkingspartners met ervaring binnen de goededoelensector en aanbevolen door collega-goede doelen. Onze leveranciers, met wie bijna 50 inkoopafspraken zijn gemaakt, zijn ingedeeld in 10 categorieën.

Onze relatiemanager Inkoop zet zich dagelijks in om goede afspraken af te sluiten met leveranciers. Deze worden vervolgens omgezet in aantrekkelijke mantelovereenkomsten voor onze leden. Dit zijn overeenkomsten waarbij veel voordeel te behalen is voor jou als lid van Goede Doelen Nederland.
Leden die gebruik maken van diensten van een leverancier betalen jaarlijks een bijdrage. Deze wordt gebaseerd op de totale omzet van het goede doel bij die leveranciers. Voor het vaststellen van de hoogte wordt onderstaande staffel gehanteerd. Over de bijdrage is geen btw verschuldigd.

Omzet

Inkoopbijdrage

€ -

€ 5.000

€ 0*

€ 5.000

€ 15.000

€ 250**

€ 15.000

€ 50.000

€ 500

€ 50.000

€ 200.000

€ 1.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 1.500

€ 300.000

€ 500.000

€ 2.000

€ 500.000

meer

€ 2.500

* Indien een organisatie geen gebruik maakt van de inkoopcontracten wordt er ook geen bijdrage in rekening gebracht.

** Per 2023 is deze extra staffel van toepassing, waardoor de inkoopbijdrage bij een lage jaaromzet beter in verhouding staat tot de voordelen.

Voorbeeld

Je hebt als goed doel in 2022 bij 4 leveranciers producten of diensten afgenomen met een totale omzet van € 45.850,- Conform bovenstaande staffel wordt de jaarlijkse inkoopbijdrage vastgesteld op € 500,-. Facturatie van de bijdrage vindt één keer per jaar plaats en bestaat uit een afrekening- en voorschotnota. Dit gebeurt doorgaans in het tweede kwartaal, wanneer alle omzetgegevens bekend zijn. In sommige gevallen zijn er additionele voorwaarden verbonden aan het gebruik maken van inkoopcontracten. Goede Doelen Nederland zal, indien dit het geval is, hierover vroegtijdig en duidelijk communiceren.