Inkooptools

2013 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2 0

Hoe koop je als goed doel professioneel en maatschappelijk verantwoord in? Goede doelen organisaties zijn er om hun doelstelling te behalen dus kostenefficiency is van groot belang.

Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Iedereen draagt zijn steentje bij aan een betere wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt meer en meer onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Ook goede doelen organisaties moeten nadenken over hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen ingebed kan worden in hun bedrijfsvoering. Weet je wat er speelt bij je leveranciers, waar je producten vandaan komen en door wie ze worden gemaakt? Hiervoor is speciaal voor goede doelen in samenwerking met MVO Nederland een stappenplan ontwikkeld.

Model Algemene Inkoopvoorwaarden

In samenwerking met NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoop) hebben we speciaal voor goede doelen een Model Algemene Inkoopvoorwaarden opgesteld. Dit model kan als uitgangspunt toegepast worden wanneer je als goed doel zelf inkoopvoorwaarden wilt toepassen.

Tips voor media-inkoop

In 2016 hebben ruim 30 leden van Goede Doelen Nederland een media-inkoop quickscan laten uitvoeren. De belangrijkste learnings zijn samengevat in het document 'Tips voor media-inkoop' (alleen beschikbaar voor leden achter de inlog). Voor geïnteresseerden is er ook een Modelovereenkomst media-inkoop te downloaden (zie hieronder).