E-zine Big Data

Robot

In 2021 en 2022 stond, naast KI, ook Big Data centraal. De keuze voor Big Data is gebaseerd op de uitkomsten van een internetconsultatie onder leden. Er zijn diverse webinars en sessies georganiseerd, bijvoorbeeld over data driven fondsenwerving voor kleinere goede doelen, geefgedrag en datagedreven fondsenwerving, hoe zet je big data in voor fondsenwerving? en Hoe word je een datawijze organisatie?

In 2023 herzien we het Programma Verkenning van de Toekomst en staat toekomstbestendige fondsenwerving centraal.