Toekomstbestendige fondsenwerving

Toekomstbestendige fondsenwerving is een speerpunt van Goede Doelen Nederland. De afgelopen vier jaar hebben we samen met de werkgroep innovatie gewerkt aan het Programma Verkenning van de Toekomst.

De focus lag op de technologische ontwikkelingen AI en Big data, en de invloed die dit heeft op het werk en de positie van goede doelen. Het Programma Verkenning van de Toekomst is herzien en toekomstbestendige fondsenwerving staat centraal.

Met het programma signaleren en volgen we innovatieve ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving. We geven inzicht in en een visie op de ontwikkelingen en we organiseren bijvoorbeeld webinars en kennissessies en schrijven artikelen in nieuwsbrief marketing en fondsenwerving die leden inspireren en ondersteunen in het ontwikkelen van toekomstbestendige fondsenwerving. Bevorderen van kennisuitwisseling tussen de leden onderling is daarbij belangrijk.

Op 23 februari 2023 organiseerden we een webinar ‘Systematische innovatie in fondsenwerving’. Je kunt het webinar hier terugkijken.