E-zine Verkenning van de Toekomst

Met het programma Verkenning van de Toekomst hebben we samen met leden, samenwerkingspartners en experts de nieuwe mogelijkheden die deze digitale transformatie met zich meebrengt, verkend. De eerste editie gaat over Kunstmatige Intelligentie (KI). Hierin vind je bijvoorbeeld een introductie tot KI voor de goededoelensector (rapport) speciaal geschreven voor medewerkers bij goede doelen.

Het programma biedt inzicht, grip en een visie op de technologische ontwikkeling en de invloed die dit heeft op het werk en de positie van goede doelen.

Voor het programma hebben we een e-zine gemaakt met daarin ook voorbeelden van best practices, advies, interessante literatuur, handige links en nieuwe initiatieven die je kunnen inspireren om aan de slag te gaan met KI.

In 2019 zijn we gestart met het geven van inzicht en visie op de ontwikkeling en toepassing van Kunstmatige Intelligentie (KI). In het bijzonder de toepassing van KI op het verbinden van mensen aan de realisatie van de missie van een goed doel. Het thema Kunstmatige Intelligentie is geselecteerd door een expertgroep bestaand uit medewerkers van leden. Deze keuze is met name gebaseerd op het feit dat AI een technologie is die nauw verbonden is met andere technologieën zoals big data en robotica. Goede Doelen Nederland is daarvoor een samenwerking aangegaan met ABN Amro en de Universiteit van Amsterdam. Voor de toepassing van KI is, samen met Stichting voordekunst een use case ontwikkeld. Het rapport met resultaten is gepresenteerd tijdens een online kennissessie.
In 2021 en 2022 stond, naast KI, ook Big Data centraal. De keuze voor Big Data is gebaseerd op de uitkomsten van een internetconsultatie onder leden. Er is een webinar gegeven over data driven fondsenwerving voor kleinere goede doelen.

Jim Stolze

Ter gelegenheid van het jubileumcongres Verkenning van de Toekomst op 1 november 2019 gaf Jim Stolze een boeiende introductie tot AI. Een verslag van zijn presentatie is te lezen in ons e-zine Verkenning van de Toekomst.

Klik hier voor meer informatie.