Agenda

Wij organiseren diverse bijeenkomsten. Hieronder zijn drie categorieën van bijeenkomsten te vinden: besloten vergaderingen (bijvoorbeeld van commissies en werkgroepen), events (zoals het Kennisfestival en het Impact Event) en ons kennisaanbod. Deze staan onder het kopje 'Academie'. Hier vind je alle kennissessies, webinars, workshops en trainingen onderverdeeld in thema's. Selecteer 'Academie' en daarna het vakgebied van je interesse.

Agenda kalenderpunaises700x300

Academie

HR Netwerkbijeenkomst
Rondetafelbijeenkomst over impactgericht werken
Cyberweerbaarheid voor goede doelen (module 2)
Maak online kennis met Detron en Oaktree Group
Maak als (nieuwe) medewerker van een lidorganisatie kennis met Goede Doelen Nederland en het aanbod
Webinar - Zo zorgt een donateursgericht Direct Mail-programma voor betere resultaten
Webinar - Welke eigenschappen van influencers hebben invloed op het geefgedrag van jongeren?
Workshop 1 Fondsenwerving Zakelijke Markt: Hoe kom ik aan tafel bij bedrijven?
Breakfast Club
Integriteitsbijeenkomst voor directeuren én integriteitsmedewerkers