Onderzoek naar donateursvertrouwen

Ndp logo 700x300

Het Nederlands Donateurspanel

Ieder kwartaal meet onderzoeksbureau WWAV het donateursvertrouwen onder het Nederlandse publiek. Dit Nederlandse Donateurspanel (NDP) meet de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen.