Wetenschappelijk onderzoek naar het geefgedrag in Nederland (GIN)

GIN Geven in Nederland logo

Tweejaarlijks onderzoek 'Geven in Nederland'

‘Geven in Nederland' (GIN) is een tweejaarlijks onderzoek waarin het geefgedrag van huishoudens, erflaters, fondsen, bedrijven en kansspelen macro-economisch in kaart wordt gebracht door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij voeren dit onderzoek uit sinds 1995. Het onderzoek beschrijft de trends, analyses en achtergronden van geefgedrag in Nederland.

In juni 2024 zijn de resultaten van GIN 2024 gepresenteerd. Het verzamelen en analyseren van de gegevens neemt ruim 15 maanden in beslag, daardoor hebben de gegevens van het onderzoek 2024 betrekking op het geefjaar 2022.

Nederland gaf in het jaar 2022 5,3 miljard euro aan goede doelen. Dit blijkt uit het onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit is minder dan in het coronajaar 2020. Als percentage van het BBP gaven we nog niet eerder zo weinig (0,62%). Vooral bedrijven gaven minder in 2022. Wel nam het percentage van de bevolking dat goede doelen steunt toe. Het percentage Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet is 45% in 2022 en is nagenoeg gelijk aan het percentage in 2020. De onderzoekers verwachten dat giften via nalatenschappen de komende jaren sterk zullen stijgen.

Bedrijven geven minder, maar blijven betrokken:

 • Giften van bedrijven daalden van 2,2 miljard euro in 2020 naar 1,8 miljard euro in 2022 (daling van 18%).
 • Mogelijk is dit een gevolg van inflatie en financiële onzekerheid.
 • Bedrijven zetten zich in toenemende mate in als vrijwilliger via pro-bonowerk of door werknemers te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

Particulieren doneren iets meer, maar totale bedrag daalt:

 • Giften van particulieren stegen licht tot 2,2 miljard euro (stijging van 0,9%), mede door de actie voor Oekraïne die 184 miljoen euro opbracht. Gecorrigeerd voor inflatie is de waarde van giften van particulieren echter gedaald.
 • Het percentage huishoudens dat doneert steeg licht van 73% in 2020 naar 76% in 2022.
 • Gemiddeld werd er in 2022 per huishouden 352 euro gedoneerd (dit was 360 euro in 2020).

Nalatenschappen worden steeds belangrijker:

 • De inkomsten uit nalatenschappen voor goede doelen stegen de afgelopen jaren en deze trend zet door, vooral in de sectoren gezondheid, internationale hulp en cultuur.
 • Vergrijzing en een toenemend aantal mensen zonder kinderen leiden tot meer nalatenschappen.
 • De onderzoekers verwachten dat de inkomsten tussen 2,1 en 6,7 miljard euro per jaar zullen bedragen tot 2048.

Vrijwilligerswerk blijft stabiel:

 • 45% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk (dit is gelijk aan 2020).
 • Populairste sectoren zijn sportverenigingen en zorg.
 • Vrijwilligers in de sectoren vluchtelingenwerk, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking besteden gemiddeld de meeste tijd aan hun vrijwilligerswerk (gemiddeld 35 uur).

Fondsen en loterijen:

 • Goede doelen ontvingen in 2022 zo’n 576 miljoen van loterijen en 397 miljoen uit de opbrengst van het vermogen van fondsen.
 • Deze bedragen zijn nagenoeg gelijk aan de bijdragen in 2020.

De leden van Goede Doelen Nederland onderkennen het grote belang van tweejaarlijks wetenschappelijk onderzoek naar het geefgedrag. Daarom dragen zij elk jaar financieel bij aan het onderzoek ‘Geven in Nederland’.