Feiten & cijfers over goede doelen

Feiten en cijfers 2022

De Feiten & Cijfers schetsen een beeld van de ontwikkelingen in de sector en in de ontwikkelingen per aandachtsgebied en omvang van organisaties.

In 2022 besteedden de deelnemende goede doelen 12,5% meer aan maatschappelijke doelen. Ondanks de uitzonderlijk hoge inflatie van gemiddeld 10% gedurende 2022, is de reële waarde van de bestedingen op peil gebleven en zelfs licht gestegen. De aard van de doelbestedingen ten opzichte van 2021 is nagenoeg hetzelfde, waarbij het grootste deel, namelijk 89%, werd besteed aan directe dienst- en hulpverlening. Deze cijfers laten zien dat goede doelen vastberaden zijn om hun doelen te bereiken en een positieve impact op de maatschappij te hebben.

Inkomsten licht gestegen

De inkomsten stegen ten opzichte van 2021 met 11%, met de grootste toename van 12% bij grote goede doelen. Ongeveer 70% van de inkomsten kwam van particuliere giften en subsidies. Voor kleine en middelgrote organisaties vormden particuliere giften en donaties de helft van hun totale inkomsten.

Steun uit de samenleving

De inzet van miljoenen Nederlanders als donateur, vrijwilliger, of collectant is van onschatbare waarde voor goede doelen. Deze betrokkenheid bij goede doelen bleef stabiel. Ondanks economische uitdagingen konden goede doelen rekenen op de steun van het publiek, zowel in het geven van tijd als financiële steun.