ALV 30 november 2023

Agenda en stukken ALV 30 november


 1. Mededelingen, ingekomen stukken, vaststelling agenda en duur vergadering
  mondeling
 2. Besluiten en conclusies vorige vergadering d.d. 29 juni 2023
  bijlage 2

 3. Laatste ontwikkelingen in de belangenbehartiging
  Met een mondelinge schets van het politieke landschap na de verkiezingen en de contouren van het lobbyplan Goede Doelen Nederland 2024 e.v.
  bijlage 3
 4. Voortgang beleid en activiteiten, met speciale aandacht voor een aantal actuele ontwikkelingen (zoals feiten & Cijfers, Code Telemarketing en de handreiking nalaten)
  bijlage 4
 5. Aanpassing Huishoudelijk reglement
  bijlage 5
 6. Activiteitenplan 2024
  bijlage 6
 7. Conceptbegroting 2024
  bijlage 7
 8. Samenstelling Raad van Toezicht en toezichtvisie
  bijlage 8
  a.Herbenoeming Tom Oostrom
  b.Toezichtvisie
  c. Profielschets vacatures lid en voorzitter
 9. Rondvraag en sluiting