Extra ALV 12 juli 2022

Deze extra ALV is al eerder aangekondigd omdat voorzien werd dat voor de besluitvorming over de aanpassing van de statuten en van het huishoudelijk reglement het vereiste quorum (tweederde aanwezigheid van leden) bij de ALV op 22 juni jl. niet gehaald zou worden.