Feiten & cijfers over goede doelen

Goede doelen willen transparant zijn. Goede Doelen Nederland doet jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er bijvoorbeeld besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving?  De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Belangrijke conclusies uit het sectoronderzoek van 2015 zijn:

Bestedingen aan maatschappelijke doelen
In 2015 is nagenoeg hetzelfde bedrag aan maatschappelijke doelen besteed als in 2014 en ligt de omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale inkomsten, op 85%. De kosten voor beheer en administratie zijn zo goed als hetzelfde gebleven ten opzichte van 2014. De wervingskosten stegen licht met 2,3%. Over 5 jaar gezien, nam de doelbesteding* met 26,67% toe.  

Inkomsten
De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in 2015 ruim € 2,2 miljard, en zijn ten opzichte van 2014 licht gestegen: een toename van 3,1%. Goede doelen verkregen hun inkomsten voor 44% met eigen wervingsactiviteiten. Afgelopen 5 jaar zijn de totale inkomsten* met 29,35% gestegen.

Eigen fondsenwerving
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn met 7,1% toegenomen. De inkomsten uit donaties en giften zijn net als voorgaande jaren licht gestegen en maken ruim de helft van de inkomsten uit eigen fondsenwerving uit.

Inkomsten uit nalatenschappen zijn, na donaties en giften, de belangrijkste inkomsten uit eigen fondsenwerving. In 2015 ontvangen de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in totaal € 214 miljoen uit nalatenschappen.

Goede doelen als werkgever
Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren, de Regeling beloning directeuren van goede doelen. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. 

Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) van de aan het onderzoek deelnemende organisaties met een directeur, was in 2015 op full time basis € 99.905. Het bedrag is ruim onder de voor 2015 geldende maximumnorm van € 144.000 die in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland is vastgelegd. 

* Dit percentage met betrekking tot de doelbesteding betreft de top 10 van organisaties die dit jaar aan het onderzoek heeft meegedaan met meer dan € 50 miljoen aan totale inkomsten. Deze top 10 bestaat uit zeven organisaties in de categorie Internationale samenwerking, twee in de categorie Gezondheid en één organisatie in de categorie Natuur, milieu & dieren.

Stel een vraag

Margreet Plug

hoofd beleid en vereniging
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Bekijk ook