Impactgericht werken in de praktijk

Anne Marie van Raalten-Ligtenberg (MDF Nederland) en Myra Groenink (Prins Bernhard Cultuurfonds)

Over de sessie
Zoek jij theorie en praktische handvatten om impactgericht te werken? Wil jij weten hoe impact te evalueren? In dit rondetafelgesprek reiken wij zowel een methodologie als de praktijk aan van impactgericht werken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is al enige jaren onderweg met impactgericht werken. MDFnl heeft recent een impactevaluatie voor het Cultuurfonds uitgevoerd. In een duo-presentatie willen we jou verrijken met de ervaring die we hier hebben opgedaan.

Over de sprekers
Myra Groenink: Met een achtergrond in de theaterwereld heb ik 15 jaar de sectie Theater, Dans en Film van het Cultuurfonds gecoördineerd. Vier jaar geleden zijn wij bij het fonds onder mijn leiding gestart met een impactstrategie. Dat bracht nieuwe inzichten en werkwijzen en inmiddels is impactgericht werken, monitoren, evalueren en leren deel van ons dagelijks werk geworden. We blijven ons daarin ontwikkelen en zoeken steeds naar nieuwe manieren om te weten te komen wat we met de ondersteunde cultuur- en natuurinitiatieven in de samenleving teweegbrengen.

Anne Marie van Raalten-Ligtenberg: ‘Deuren openen voor anderen, waar zij zelf naar binnen lopen’, dat is mijn motto als organisatieadviseur, voor organisaties die beter willen worden in: Impactgericht werken, een Theory of Change (ToC) willen ontwikkelen, deze in programmavoorstellen uitwerken, indicatoren opstellen, subsidieaanvragen schrijven of beoordelen, programmamanagement, voortgangsbewaking- en evaluatieplan ontwikkelen, evaluatiestudie doen en subsidieverantwoording afleggen. Hiermee hoop ik samen impact te maken en samen gaan voor maatschappelijk effect.