Doorlevering AW-gegevens

Alle banken zijn per 1 januari 2019 gestopt met het doorleveren van AW-gegevens ter ondersteuning van de reconciliatieprocessen. Goede Doelen Nederland heeft zich sterk gemaakt voor een continuering van de doorlevering maar niet met het gewenste resultaat.

Het doorgeven van de adres- en woonplaatsgegevens (AW-gegevens) bij girale overboekingen van betalers aan zakelijke ontvangers mag vanwege de privacy wet- en regelgeving niet meer. Hieronder valt ook de doorgifte van AW-gegevens van donateurs aan goede doelen.

Tot 1 januari 2019 mochten banken deze AW-gegevens van donateurs nog wel (selectief) meeleveren aan goede doelen, zolang die gegevens uitsluitend gebruikt werden om betalingen boekhoudkundig goed te verwerken (reconciliatie). In de praktijk bleken veel zakelijke partijen, waaronder ook goede doelen, die gegevens echter regelmatig voor andere doeleinden te gebruiken.

Goede Doelen Nederland is in gesprek gegaan met diverse partijen, om te bezien of doorgifte van AW-gegevens aan goede doelen onder strikte voorwaarden toch nog zou kunnen plaatsvinden. De banken zien echter geen mogelijkheden dit voor goede doelen te faciliteren.

Voor effectieve en efficiënte reconciliatie van betalingen zijn andere mogelijkheden beschikbaar. Voorbeelden van alternatieven om zonder AW-gegevens betalingen te kunnen reconciliëren zijn:

  • (Automatische) incasso
  • iDEAL
  • (iDEAL) QR-code
  • Betaalverzoek met (iDEAL) betaallink
  • Betalingskenmerk (zonder Acceptgiro)
  • Standaard (gestructureerde) betaalinstructie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Naomi Brinxma