Europese incasso

Heb je als goed doel te maken met giften vanuit het buitenland? Bij een Europese incasso geeft een rekeninghouder via een machtiging toestemming aan een begunstigde om doorlopend (of eenmalig) automatisch bedragen van zijn betaalrekening (IBAN) te laten afschrijven. Bijvoorbeeld om maandelijks een donatie te verrichten.

Twee varianten

Er zijn twee Europese incassovarianten:

Bij beide varianten moet de begunstigde altijd eerst toestemming krijgen om via de bank van de betaler automatisch een bedrag (of bedragen) van een betaalrekening (IBAN) te laten afschrijven. De betaler verstrekt daartoe een schriftelijke of digitale machtiging aan de begunstigde. De Betaalvereniging heeft een stappenplan gemaakt met welke stappen een organisatie moet zetten om te starten met een Europese incasso. Er zijn twee versies, één voor de standaard Europese incasso en één versie voor de zakelijke Europese incasso.

Digitaal incassomachtigen

Sinds 2015 is het mogelijk om online een machtiging af te geven volgens dezelfde regels als een papieren machtiging. Dit kan echter alleen via het product (digitaal) Incassomachtigen. (Digitaal) Incassomachtigen is dé manier om online via de bank een machtiging af te geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. Incassomachtigen is bedoeld voor iedereen die online, via desktop, laptop, tablet of mobiel, een product of dienst via een eenmalige of doorlopende incasso wil betalen. Er zijn twee varianten, standaard Incassomachtigen en zakelijk Incassomachtigen.

Incassomachtigen (digitaal) zijn te herkennen aan dit beeldmerk:

Beeldmerk Incassomachtigen