Schenken & nalaten

Er is een toenemende bereidheid van mensen om een goed doel als erfgenaam of als legataris op te nemen in een testament. Dit zijn vaak mensen met idealen die ook na hun overlijden iets willen betekenen voor de samenleving. Op deze toenemende bereidheid spelen goede doelen in. Voor goede doelen zijn nalatenschappen een belangrijke inkomstenbron voor hun werk. Goede doelen geven op gepaste wijze informatie en voorlichting over de mogelijkheden die er zijn. Dat doen zij in hun relatie met donateurs en dat doet Goede Doelen Nederland in de samenwerking met bijvoorbeeld notarissen en estateplanners.

Met het Programma Schenken en Nalaten willen wij het schenken en nalaten aan goede doelen onder de aandacht brengen van het publiek, leden faciliteren en inspireren bij het aangaan en onderhouden van relaties met donateurs en de relatie met het notariaat versterken.

KENNISDELING
Goede Doelen Nederland werkt samen met met een aantal koepelorganisaties van notarissen over schenken en nalaten aan goede doelen. Daar komen afspraken en standaards uit voort waardoor het publiek beter voorgelicht kan worden. Ook de afwikkeling van een testament met een goed doel erin kan hierdoor soepeler verlopen. Met de volgende oganisaties werken we samen:

 • Netwerk Notarissen (ruim150 kantoren, circa 600 notarissen), met hen is het 'Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel' gemaakt.
 • Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), met de EPN zijn de 'Richtlijnen voor de afwikkeling van testamenten waarin een goed doel als erfgenaam of legataris is aangewezen’ opgesteld.
 • Formaat Notarissen (20 kantoren, circa 100 notarissen) organiseert open dagen op de kantoren van de aangesloten notarissen. Goede Doelen Nederland stelt de notarissen informatie over schenken en nalaten aan goede doelen beschikbaar.
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), met de KNB overlegt Goede Doelen Nederland regelmatig over actuele ontwikkelingen.

PUBLIEKSVOORLICHTING
Over schenken en nalaten bestaan veel vragen. Goede Doelen Nederland geeft op een aantal manieren informatie op dit vlak.

Www.TestamentTest.nl biedt een test die uitwijst of een testament nodig of nog up-to-date is. De site geeft ook algemene informatie over schenken en nalaten aan goede doelen.

 • Goede Doelen Gids 2016 bevat praktische informatie over schenken en nalaten aan goede doelen. Ruim 150 goede doelen worden kort beschreven en hun contactgegevens worden vermeld.
 • Spots over schenken en nalaten aan goede doelen. De spots waren o.a. te zien in Socuterazendtijd en staan op goededoelen.nl en sites van leden en notarissen.

RICHTLIJNEN EN HANDLEIDINGEN
Wat moet een executeur doen, welke kwesties spelen er wanneer een goed doel in een testament is opgenomen? Voor beantwoording van dergelijke vragen zijn de volgende producten en diensten ontwikkeld.

 • Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel, documenten die de notaris kan gebruiken tijdens het proces van afwikkelen.  
 • Specifieke wensen van goede doelen bij taxatie en verkoop van registergoederen, met als bijlage een model koopovereenkomst.
 • Richtlijn voor de afwikkeling van testamenten waarin een goed doel als erfgenaam of legataris is aangewezen (i.s.m. de EPN) bevat wensen en verlangens op dit gebied van goede doelen én notarissen.
 • Handleiding voor execteurs die te maken krijgen met een goed doel als erfgenaam of als legataris.
 • Handleiding voor goede doelen die als executeur willen optreden.

DIENSTEN

 • Bureau Nalatenschappen neemt de controle op de afwikkeling van nalatenschappen goede doelen uit handen.
 • De Nalatenschapsfilter is in samenwerking met Cendris ontwikkeld: hiermee kunnen leden van Goede Doelen Nederland op een gerichte manier een relatie met donateurs opbouwen.

Zie onderaan deze pagina voor informatie in detail over

 • de Nalatenschapsfilter
 • TestamentTest
 • Bijeenkomsten en verslagen
 • Draaiboek afwikkeling nalatenschap met goed doel
 • Richtlijnen bij de afwikkeling van nalatenschappen, voor goede doelen en notariaat
 • Specifieke wensen goede doelen m.b.t. vastgoed, mèt modelkoopovereenkomst
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Nieuwe handleiding executeurs bij de...

Er is een nieuwe versie van de ‘Handleiding exe

De Goede Doelen Gids 2016 is uit

De Goede Doelen Gids, uitgave 2016, is in een o

Goede Doelen Gids uitgave 2016 binnenkort...

Half juni verschijnt de Goede Doelen Gids, uitg

Gerelateerde Ledenberichten

NVM en VBO plaatsen modellen bij "specifieke...

Wanneer goede doelen erfgenaam of legataris zij

Evaluatie van de 50PlusBeurs

In september 2016 was Goede Doelen Nederland me

Campagne nalaten weer een stap dichterbij

Met een vragenlijst is bij de leden van Goede D

Samenwerken aan een professionele afwikkeling van nalatenschappen

21 leden nemen deel aan Bureau Nalatenschappen

Lees meer