Financieel beheer

Financieelbeheer grafiekenhanden700x300

Goede doelen werken elke dag aan het realiseren van hun maatschappelijke doelen. Hiervoor doen zij een beroep op de steun van het publiek. Goede doelen besteden en beheren het geld dat zij ontvangen op verantwoorde wijze en zijn zich er van bewust dat gevers dat ook van hen verwachten.

Vaak zit er wel enige tijd tussen het binnenkomen van het geld en het besteden ervan, zoals bij langjarige projecten of onderzoek. Of als goede doelen grote bedragen direct beschikbaar moeten hebben om bijvoorbeeld aankopen te doen of snel hulp te kunnen bieden bij een ramp. Bovendien moeten goede doelen ook reserves aanhouden voor het borgen van de continuïteit.

Normen

Binnen de sector gelden duidelijke normen voor het financiële beheer van donateursgeld. Deze zijn vastgelegd in de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en in de Erkenningsregeling.

Handreiking

Ook zijn binnen de sector duidelijke opvattingen over de vorming van reserves en fondsen. Deze staan in de richtlijn van de RJ, de Erkenningsregeling en zijn ook beschreven in de ‘Handreiking Financieel Beheer Goede Doelen’. Er mogen geen reserves worden gevormd zonder een vooraf bepaalde bestemming. Iedere organisatie maakt daarbij eigen afwegingen. Ook bepaalt iedere organisatie zelf of en zo ja van welke spaar- en/of beleggingsvormen gebruik wordt gemaakt. De organisatie legt daar ook verantwoording over af. De handreiking helpt in het maken van afwegingen en keuzes.