Huis-aan-huis werving

Huisaanhuiswerving gekleurdedeuren700x300

Goede doelen hebben diverse manieren om hun verhaal te vertellen en in contact te komen met mensen die betrokken zijn bij hun missie. Zij doen dit bijvoorbeeld telefonisch, via een gesprek aan de deur (huis-aan-huis), op straat of bij evenementen. Zo worden donateurs, collectanten of vrijwilligers geworven.

De meeste goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten, maken gebruik van wervingsbureaus. Het is van groot belang dat er goede afspraken en spelregels zijn over de wijze waarop de werving plaatsvindt. Dit voorkomt onnodige irritatie aan de voordeur.

Wervingsrooster en gedragscode

Daarom heeft de sector het Wervingsrooster (huis-aan-huis) ingericht. Het Wervingsrooster bevat een planningssysteem dat de werving aan de deur reguleert en limiteert en het publiek en gemeenten inzicht geeft wie, wanneer, waar aan de deur komt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving en is er een gedragscode ontwikkeld (zie onderaan deze pagina bij ‘Downloads’). Alle betrokken partijen onderschrijven de gedragscode waarin de basisregels zijn vastgelegd over onder andere het gedrag van wervers aan de deur en verloning.

Alle erkende goede doelen die aan huis-aan-huis-werving doen én hun wervingsbureaus, maken gebruik van het Wervingsrooster en moeten de gedragscode naleven. Naast het Collecterooster, Code Fieldmarketing, Code Postfilter, Code Telemarketing en de Erkenningsregeling, is het Wervingsrooster een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de sector.

Stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving

Het Wervingsrooster is een gezamenlijk initiatief van Goede Doelen Nederland en de brancheorganisaties van de wervingsbureaus (DDDN en VFN) en is ondergebracht in de Stichting Regulering Huis aan Huis Werving (RHAHW). Toezichthouder CBF heeft een adviserende rol.

Het Wervingsrooster wordt net als het collecterooster gepubliceerd op de website van het CBF.

Code Fieldmarketing

Goede doelen moeten zich, net als alle andere organisaties in Nederland, houden aan de codes van de Stichting Reclame code. De Code Fieldmarketing is van toepassing op organisaties die deur-aan-deur, op straat of op locatie werven.

Sinds de invoering in 2016 reguleert de Code Fieldmarketing de wervingsactiviteiten in Nederland. Vanwege voortdurende veranderingen in de markt heeft Branchevereniging DDMA in 2022 het initiatief genomen om de zelfreguleringsnormen grondig te herzien.

Op basis van de input van wervingsbureaus, goede doelen en commerciële opdrachtgevers is de Code Fieldmarketing op negen punten aangepast. Wervers moeten bijvoorbeeld nu eerst toestemming vragen voordat ze een gesprek beginnen en zijn verplicht om herkenbare kleding te dragen. Bovendien zijn de tijden waarop fieldmarketing mag plaatsvinden nu in overeenstemming met de Winkeltijdenwet.