Commissie Bedrijfsvoering en Financiën

Helpdesk BTW

De Commissie Bedrijfsvoering & Financiën zet zich in om de kwaliteit van het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de goede doelen te versterken. De commissie vergadert 4-5 keer per jaar, afwisselend fysiek en online.

Taken

 • Signaleren van ontwikkelingen of onderwerpen die het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de leden beïnvloeden
 • Bepalen of actie / lobby, regulering, ontwikkeling van standaarden, services, wenselijk of noodzakelijk is en hierover zo nodig de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren
 • Evalueren en onderhouden van ontwikkelde richtlijnen en standaarden en de toepassing daarvan bevorderen
 • Coördinatie van informatie aan de leden
 • Bevorderen van kennisuitwisseling tussen de leden onderling

Activiteiten

 • Impact in jaarverslaggeving
 • Cybersecurity
 • Risicomanagement
 • Bijeenkomst NBA (Beroepsorganisatie van Accountants)
 • De-risking
 • Nieuwe grenzen categorieën erkenningsregeling
 • Sectoranalyse

Commissieleden

 • Wilco van Wijck, voorzitter (Nederlandse Rode Kruis)
 • Koos Boering (Aidsfonds)
 • Els Boter (KWF)
 • Maartje van Eekeren-Verhoeven (Liliane Fonds)
 • Wim van Ginkel (Leger des Heils)
 • Mischa Hornman (Nierstichting)
 • Marcel van der Kaa (De Zonnebloem)
 • Sara Vermeltfoort (Goede Doelen Nederland)