Commissie Huis-aan-huis werving

De Commissie Huis-aan-huis werving zet zich in voor een toekomstbestendige inzet van huis-aan-huis werving. Binnen de commissie wordt besproken hoe we samen het kanaal voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar kunnen houden voor goede doelen.

Zelfregulering, zelfreflectie én ‘de donateur centraal’ zijn hierbij belangrijke pijlers. De Commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie van Goede Doelen Nederland over ontwikkelingen of onderwerpen op het gebied van huis-aan-huis werving.

Op 13 november 2020 is de Stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving (Stichting RHW) officieel opgericht. De stichting is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Toezichthouder CBF en de brancheverenigingen van wervingsbureaus (VFN en DDDN). De stichting beheert het wervingsrooster. Het wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur. Ook is er een gedragscode voor wervers opgesteld die de kwaliteit waarborgt. Wanneer er binnen de Stichting Regulering Huis aan Huis Werving (RHW) relevante onderwerpen ter besluitvorming voorliggen zal ook ruggenspraak met de commissie worden gehouden. Wanneer de leden van Goede Doelen Nederland tot iets verplicht moeten worden zal uiteraard besluitvorming door de ledenvergadering moeten plaatsvinden.

De commissie brengt o.a. in kaart of met de huidige werkwijze van het wervingsrooster, de governance en de gedragscode recht wordt gedaan aan de hoofdlijnen van het wervingsrooster zoals vastgesteld in de ALV op 30 november 2017. De commissie formuleert waar nodig concrete verbeterpunten en voorziet Goede Doelen Nederland van input uit de praktijk.

Commissieleden

  • Will van Heugten, voorzitter
  • Julee Blom (AMREF)
  • Anika de Groot (Goede Doelen Nederland)
  • Michell Hogendorp (Plan Nederland)
  • Marnix Lok (Het Vergeten Kind)
  • Margreet Plug (Goede Doelen Nederland)
  • Michiel Ulrich (Ouderenfonds)
  • Robert Valentijn (Save the Children)
  • Rolf Victorie (Prinses Beatrix Spierfonds)