Overzicht lobbydossiers

Overzicht lobbydossiers

Goede Doelen Nederland streeft naar goede randvoorwaarden voor goede doelen zodat zij onafhankelijk kunnen werken aan een positief maatschappelijk klimaat.

Hieronder vind je een overzicht van de stand van zaken van de actuele onderwerpen waarvoor wij bij de overheid en politiek (gemeentelijk, nationaal en Europees) lobbyen. Dit overzicht houden wij bij voor onze leden.