HR-diensten via de AWVN

AWVN logo

Iedere organisatie, ook een goededoelenorganisatie, heeft regelmatig vragen over bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, de waardering van een nieuwe functie, de uitwerking van nieuwe arbeidswetgeving etc. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, biedt ondersteuning bij vraagstukken over arbeid en arbeidsvoorwaarden.

Gezamenlijk lidmaatschap

Omdat wij als branchevereniging zijn aangesloten bij AWVN kun je als lid tegen een sterk verlaagd tarief gebruik maken van hun diensten. Het is een zeer uitgebreid en waardevol dienstenpakket. Onze leden krijgen toegang tot kennis en informatie: via de werkgeverslijn, waar je 30 minuten gratis advies kunt krijgen over arbeidsvoorwaardelijke of arbeidsrechtelijke kwesties. Of je kunt via de website brochures, handboeken en blogs vinden over uiteenlopende HR-onderwerpen èn modellen o.a. in HR-van-A-tot-Z (zie hieronder). Daarnaast organiseert de AWVN geregeld interessante bijeenkomsten voor onze leden. Deze zijn gratis of tegen gereduceerd tarief.

Als je gebruik maakt van deze diensten betaal je als lidorganisatie contributie op basis van loonsomgegevens en aantal fte’s. Hoe meer leden deelnemen en gebruik maken van deze diensten hoe lager de kosten per deelnemer.

Hoe werkt het

Het totale, gezamenlijk te betalen contributiebedrag voor het lidmaatschap van AWVN wordt bij het huidige aanbod gebaseerd op het bedrag van de personeelskosten volgens de vastgestelde en gepubliceerde jaarrekening van de normgroep (dit zijn de leden die al lange tijd gebruik maken van de AWVN-diensten). De berekening van de contributie voor deelname vindt in eerste instantie plaats op basis van onderstaande staffel.
Als nieuwe deelnemer geef je bij je inschrijving het aantal fte over ultimo 2021 door. Op basis van dat aantal ontvang je in het voorjaar eerst een voorschotnota. De definitieve nota volgt in het najaar. Deze definitieve nota wordt gebaseerd op het bedrag van de personeelskosten volgens de vastgestelde en gepubliceerde jaarrekening van 2022. Deze gegevens ontlenen wij aan de gegevens van de goede doelen zoals deze bij het CBF zijn gedeponeerd. Daarnaast wordt de hoogte van de definitieve bijdrage beïnvloed door het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe lager de definitieve nota is.

Voor een overzicht van de diensten zie ‘AWVN Dienstverlening voor Goede Doelen Nederland’ onder DOWNLOADS. Leden kunnen hiervoor hun inloggegevens gebruiken. Ben je geen lid? Ga naar lid worden.

Aanmelden is erg simpel: mail naar werkgeverslijn@awvn.nl. Je krijgt dan een bericht terug zodat je een code kunt aanmaken. Met je aanmelding zit je vanzelfsprekend nergens aan vast.

Vragen kun je stellen aan de Helpdesk van Deskundigen. Op het gebied van arbeidsrecht is dit advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Meer informatie lees je hier: Arbeidsrecht | Goede Doelen Nederland.