Online assessments

Telemarketing 700x300

Samen met Assessio hebben wij afspraken gemaakt over het inzetten -tegen gereduceerd tarief- van online assessments voor onze leden. Het gaat om een groot scala aan online assessments, gebaseerd op wetenschappelijke modellen, voor selectie, ontwikkeling en loopbaan. De online assessments worden uitgezet en begeleid door Angela van der Woude zelfstandig HR-adviseur/loopbaancoach en gecertificeerd voor Assessio

Angela heeft veel ervaring in de goededoelensector; tot begin 2020 was zij senior HR-adviseur bij het Rode Kruis waar ze ook veel gewerkt heeft met de assessments van Assessio.

De meest gebruikte assessments zijn:

Selectie-assessment

De Select geeft je een duidelijk antwoord op de vraag of een kandidaat geschikt is voor een specifieke rol. Kandidaten worden getest op de eigenschappen die bepalend zijn voor succes in de organisatie.
Je krijgt direct een helder inzicht in:

  • Competenties
  • Intelligentie
  • Drijfveren / teamrollen
  • Learning Agility
  • Gecombineerd in een overzichtelijk rapport incl. interview vragen.

Ontwikkel-assessment

Met de Develop breng je iemands potentieel én huidige performance op een specifiek competentieprofiel in kaart. De Develop maakt zo in één oogopslag duidelijk waar ruimte is voor ontwikkeling. Met uitdagende en haalbare ontwikkeltips die aansluiten bij de ontwikkelmogelijkheden. Je kunt nog dezelfde dag concreet aan de slag.

De Develop biedt een concrete gespreksagenda om in gesprek te gaan over functioneren en ontwikkeling. Het rapport is toegankelijk en makkelijk te begrijpen voor managers, medewerkers en HR-professionals.
Medewerkers krijgen een diepgaand inzicht in hun ontwikkelkansen en zetten de inzichten van de Develop direct om in een concreet actieplan. Met een hermeting op een later tijdstip zien ze waar ze stappen hebben gemaakt.

Loopbaan-assessment: FutureMe

Een eerste baan of een vervolgstap zetten, intern of extern? Met de FutureMe van Assessio geef je mensen houvast bij het kiezen van een loopbaanstap die aansluit bij hun interesses, drijfveren en competenties. De FutureMe integreert alle psychologische informatie tot een helder en eenduidig loopbaanadvies.

De FutureMe laat niet alleen zien welke loopbaanrichting het best bij iemand past, maar maakt ook duidelijk waarom. Het rapport geeft inzicht in de mate waarin iemands competenties, drijfveren en interesses overeenkomen met de drie best passende werkgebieden.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de assessments kun je contact opnemen met Angela van der Woude via Angela van der Woude of mobiel via: 06 - 42 84 90 41.
Zie voor meer informatie Assessio of bekijk voorbeeldrapportages onder downloads.

FAQ Online assessments

In welke talen zijn de online assessments beschikbaar?

De online assessments zijn in meerdere talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees en Chinees.

Kunnen medewerkers de online assessments ook gewoon thuis maken?

Medewerkers worden via de mail uitgenodigd om het online assessment te maken. Met een eigen samengesteld wachtwoord, komt de medewerker op zijn/haar eigen homepage waar de test klaar staat. De test kan op ieder gewenst moment, ook thuis, gemaakt worden. Desgewenst is de rapportage meteen te downloaden door de kandidaat. Om privacy-redenen wordt de rapportage alleen met toestemming van de kandidaat doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Wat is learning agility?

Learning Agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en dit vervolgens toe te passen.
Het is een vorm van leervermogen en geeft daarmee een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility geeft aan of je het potentieel hebt om in het algemeen snel nieuwe zaken eigen te maken. Zaken die nu relevant zijn en zaken die op een later moment relevant kunnen worden. Learning Agility is meetbaar en ontwikkelbaar.