Werving online

Werving via online kanalen wordt door goede doelen steeds vaker ingezet. Goede doelen vragen online aandacht voor hun missie via bijvoorbeeld social media, emailmarketing en crowdfunding.

E-mailmarketing

Voor het versturen van commerciële, charitatieve of ideële e-mails, is toestemming van de ontvanger nodig (opt-in). Dit is vastgelegd in de Telecommunicatiewet, artikel 11.7 (spamverbod). De Telecommunicatiewet bevat specifieke regels over digitale direct marketing (e-mail, sms en app) en telemarketing. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet hebben ieder hun eigen regels. Dit verschil in regels is bedoeld om mensen en organisaties te beschermen tegen te veel digitale reclame (spamverbod) en telemarketing.

Volgens de wetgeving moet je de opt-in kunnen aantonen. Er is één uitzondering. Je hoeft geen toestemming te vragen als je eigen bestaande klanten benadert met aanbiedingen voor eigen, soortgelijke producten. Dit is nader uitgewerkt in de Code Reclame via e-mail 2012.

Reclamecode social media & Influencermarketing

Naast de algemene regels voor reclame (Nederlandse Reclame Code), is er sinds 2014 een aanvullende reclamecode voor reclame via social media, Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. Ook voor social media en influencer marketing geldt dat altijd duidelijk moet zijn dat sprake is van reclame. Indien een verspreider (content creator/influencer) een vergoeding in geld of natura ontvangt van de adverteerder, dient dat uitdrukkelijk vermeld te worden in de uiting. Consumenten kunnen klachten bij de Reclame Code Commissie indienen. Bekijk de Reclame code social media & Influencer marketing hier.

Wanneer je als goed doel samenwerkt met een influencer ben je verplicht te wijzen op de toepasselijke wet- en regelgeving. Een contractuele afspraak tussen het goede doel en de influencer waarin staat dat de influencer zich moet houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving is echter niet voldoende. Een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie laat zien dat bij een overtreding van een influencer van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing de adverteerder ook verantwoordelijk is. De Reclame Code Commissie bepaalde dat een adverteerder (dit geldt dus ook voor goede doelen) zich actief moet inspannen om ervoor te zorgen dat influencers de regels naleven. Bijvoorbeeld actieve monitoring van de influencers die je inzet om te controleren of ze zich aan de regels houden en de influencer uitleggen welke regels er precies van toepassing zijn.

1 juli 2022: extra regels en toezicht voor influencers met meer dan 500.000 volgers

Influencers met meer dan 500.000 volgers die minimaal 24 video’s per jaar publiceren op YouTube, TikTok of Instagram, een KvK-inschrijving hebben en verdienen aan hun video's, vallen voortaan onder toezicht van het Commissariaat voor de Media. Zij krijgen te maken met extra reclameregels in de Mediawet. Bij overtreding van deze regels kunnen influencers een boete krijgen. Vanaf 1 juli 2022 treden de regels van het Commissariaat in werking. Bekijk hier een overzicht van de nieuwe regels.

Voorlichtingswebsite en influencermarketing

DDMA, de branchevereniging voor datagedreven marketing, sales en service, heeft de voorlichtingssite: www.influencerregels.com ontwikkeld. Op deze voorlichtingswebsite staan alle regels voor influencers op één plek. De website is ontwikkeld voor influencers, merken en bureaus. Deze partijen zijn samen verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel 'publieksfinanciering' genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Bij Crowdfunding wordt het project aangekondigd (via een crowdfundingsplatform) op internet, met het bedrag dat minstens nodig is om het project te realiseren. Via het platform kan online gedoneerd worden, op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Crowdfunding is geschikt voor hele concrete projecten. De doelstelling van het project, de deadline en het streefbedrag moeten haalbaar zijn. Daarnaast biedt crowdfunding de mogelijkheid om wat terug te doen voor de donateur. Kenmerkend voor crowdfunding is de ‘beloning’. Iemand doet een donatie en krijgt in ruil daarvoor een presentje van het goede doel.

Het gebruik van een bestaand crowdfundingplatform heeft als voordeel dat je snel een project kan plaatsen en dat alle functionaliteiten voor een dergelijk platform tot je beschikking staan. De voorwaarden kunnen per platform verschillen. Zo verschillen de kosten voor het gebruik van het platform en de transactiekosten per donatie. Op sommige crowdfunding-websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de initiatiefnemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de donateurs hun geld terug of worden toegezegde donaties niet geïncasseerd.

Op crowdfundingacties van Erkende Goede Doelen houdt het CBF toezicht, maar op alle particuliere initiatieven is geen toezicht. Daarom roept het CBF alle initiatiefnemers van dit soort acties op om zich te verantwoorden over de uiteindelijke besteding van het geld.