Werving huis-aan-huis

Huis-aan-huis werving is een belangrijk persoonlijk contactkanaal voor goede doelen. Met het vertellen van het missieverhaal worden donateurs, collectanten of vrijwilligers geworven of loten verkocht. De meeste goede doelen die huis-aan-huis werving inzetten maken gebruik van wervingsbureaus.

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat deze wervingsbureaus zich houden aan de afspraken en spelregels die binnen de sector zijn gemaakt om de druk op de voordeur zo klein mogelijk te houden. Lees hier meer over deze zelfregulering zoals het wervingsrooster en gedragscodes.

Commissie Huis-aan-huis werving

Binnen Goede Doelen Nederland is de Commissie Huis-aan-huis werving actief. De commissie voorziet Goede Doelen Nederland van input uit de praktijk.

Collectieve audit

Om na te gaan of de kwaliteitsafspraken met de wervingsbureaus ook nageleefd worden is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Dit kost tijd en geld. We hebben de krachten gebundeld en gekozen voor het laten uitvoeren van collectieve audits bij wervingsbureaus door DMCC. Sinds 2016 worden deze audits jaarlijks uitgevoerd.