Straatwerving

Marketing en fondsenwerving straatwerving

Veel goede doelen maken gebruik van straatwerving: het werven van donateurs, collectanten, vrijwilligers, of het verkopen van loten, op straat. Dit gebeurt bijvoorbeeld in winkelgebieden of op evenementen. Het werven kan met zowel eigen wervers of wervers via een wervingsbureau.

Gedragscode Fieldmarketing

Wij vinden het belangrijk dat onze leden uitsluitend op een verantwoorde manier aan straatwerving doen en dat wervers zich houden aan afspraken rondom straatwerving en de geldende gedragscodes zoals de Code Fieldmarketing van de Reclame Code Commissie en de DDMA Gedragscode Fieldmarketing (GFM). In de GFM zijn de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten. Fieldmarketing is de verzamelnaam voor werving op straat en aan de deur. Het omvat directe verkoop, leden-, abonnee- en donateurswerving en het uitdelen van flyers of samples in winkelstraten en winkelcentra. Het doel van de GFM is dat deze marketing wordt ingezet op een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in Fieldmarketing niet wordt geschaad.

Code Fieldmarketing per 1 augustus 2023 aangepast

Vanwege voortdurende veranderingen in de markt heeft Branchevereniging DDMA in 2022 het initiatief genomen om de zelfreguleringsnormen grondig te herzien. Op basis van de input van wervingsbureaus, goede doelen en commerciële opdrachtgevers is de Code Fieldmarketing op negen punten aangepast. Wervers moeten bijvoorbeeld nu eerst toestemming vragen voordat ze een gesprek beginnen en zijn verplicht om zowel herkenbare kleding als een badge te dragen. Bovendien zijn de tijden waarop fieldmarketing mag plaatsvinden nu in overeenstemming met de Winkeltijdenwet. Bekijk hier de Code Fieldmarketing.