Administratie en financieel advies

Helpdesk administratie

Het voeren van een goede en betrouwbare financiële administratie en daaruit voorvloeiende verslaggeving is belangrijk voor goede doelen. Zo dient het jaarverslag te voldoen aan specifieke richtlijnen voor de jaarverslaggeving en overige sectorale regelgeving. Voor administratief en financieel advies is Tanja Haremaker te raadplegen.

Tanja heeft verregaande ervaring met goededoelenorganisaties, zowel met grote als kleinere organisaties. Je kunt bij Tanje terecht overde volgende onderwerpen:

  • Vragen over jaarverslaggeving (RJ 650, RJkC2, etc).
  • Verslaggeving over beloning bestuurders.
  • Beoordelen van een jaarrekening t.o.v. de richtlijnen.
  • ANBI wet en regelgeving.
  • De erkenningsregeling.
  • Bepalen van de BSD-score.
  • Beoordelen van de opzet van een financiële administratie.
  • Als sparring-partner over financiële vraagstukken.