AVG

Privacywetgeving speelt een belangrijke rol in de praktijk van de goede doelen. Vooral bij de werving en benadering van donateurs, zakelijke relaties en andere doelgroepen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De eerdere wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat heeft de AVG veranderd?

De AVG heeft onder meer gezorgd voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers, zoals het recht op inzage en verwijdering van data;
  • meer bevoegdheden van privacy toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen;
  • meer verantwoordelijkheden en plichten voor organisaties.

Hulp bij AVG

De toepassing van de AVG kan veel vragen oproepen. Om organisaties te helpen (blijvend) aan de AVG te voldoen, organiseert Goede Doelen Nederland regelmatig privacy workshops. Daarnaast is een privacy deskundige beschikbaar bij de helpdesk: Marianne Mathlener.