Integriteit

Integriteit is een belangrijk thema voor goede doelen organisaties. Het raakt niet alleen aan de reputatie en het vertrouwen dat in jouw organisatie wordt gesteld, maar ook aan de interne werksfeer en onderlinge samenwerking.

Handreiking Integriteitssysteem

In de Handreiking Integriteitssysteem kunnen onze leden handvatten vinden om het thema integriteit structurele aandacht te geven en de kans op integriteits-schendingen te verkleinen.

De cultuur en integriteit van een organisatie blijken vaak de sleutel tot succes. Cultuur beïnvloedt gedrag, medewerkersbetrokkenheid, innovatie en risicobewustzijn en draagt hiermee bij aan het halen van de strategische doelstellingen van je organisatie. De afdeling Integrity van KPMG Advisory is gespecialiseerd in vraagstukken omtrent integriteit en ondersteunt organisaties in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Het team geeft doeltreffende en adequate ondersteuning om de risico’s inzichtelijk te maken en de grip op organisaties te herstellen of te versterken waar nodig.