HR-strategie en beloningsregeling

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Dat heeft niet alleen effect op functies en arbeidspatronen, maar ook op beloningsbeleid. Een passend en rechtvaardig beloningsbeleid draagt bij aan het werkplezier van medewerkers en succes van organisaties

Voor vragen over HR-strategie, arbeidsvoorwaardenbeleid en de directeuren beloningsregeling zijn Jan Tjerk Boonstra, principal consultant bij Human Capital Group en Miranda Roskam, senior HR consultant bij Human Capital Group te raadplegen.

Human Capital Group is een van de grootste HR-adviesorganisaties van Nederland. De adviseurs ondersteunen organisaties met de meest uiteenlopende HR-vraagstukken zoals HR-strategie, organisatie en professionalisering van HR en de HR-afdeling, organisatieverandering, talent- en performance management, functiewaardering en beloning, arbeidsvoorwaardenbeleid, reorganisatie en teamontwikkeling.

Human Capital Group werkt op advies en projectbasis maar zet ook interim professionals bij haar klanten in. De missie van Human Capital Group is klanten toekomstgericht en toekomstbestendig maken en dat gaat over drie centrale thema’s; de organisatie en mensen vitaal, wendbaar en professioneel maken.