Bestuur en politiek advies

Elk goed doel heeft of krijgt te maken met ontwikkelingen buiten de organisatie die het werk of ideaal in de weg kunnen staan. Dat kan van alles zijn. Het gedrag van bedrijven of andere organisaties, of het beleid en wetten van de overheid. Lokaal, landelijk of zelfs internationaal. Dan is het belangrijk na te denken over de vraag, hoe het belang van de organisatie en daarmee van de doelgroep of het ‘goede doel’ overeind kan blijven.

Elk goed doel zoekt naar manieren om impact te hebben. Het is dan belangrijk een goed beeld te hebben van andere spelers die de impact positief en negatief kunnen beïnvloeden. Goede wet- en regelgeving kunnen een groot positief effect hebben, maar overheidsbeleid kan ook een negatieve factor zijn.

Om te weten wat er speelt, hoe daarmee om te gaan en actie te ondernemen kun je een vraag stellen of je laten adviseren door Gosse Bosma.

Je kunt vragen stellen die te maken hebben met:

  • Welke belangen spelen er in de omgeving van de organisatie en hoe daar mee om te gaan
  • Welke wet- en regelgeving geldt er, en met name welke is in voorbereiding
  • Wat staat er in het nieuwe regeerprogramma/-akkoord, of wat is het nieuwe kabinet van plan
  • Welke voor jou relevante politieke besluiten worden voorbereid of binnenkort genomen worden
  • Welke politieke partijen of politici willen hun nek uitsteken voor jouw belang
  • Met wie kun je in de belangenbehartiging samen optrekken