Code en keurmerkzaken

Onze deskundige van Change-Up adviseert over keurmerken en codes en implementeert keurmerken en codes zoals de Erkenning, Code Wijffels, ISO 9001, Partos Streefwaarden en INK.

Hans Gierkink heeft dit bij een groot aantal organisaties binnen en buiten de goededoelensector gedaan. Ook adviseert hij regelmatig het CBF, Partos en Goede Doelen Nederland op dit vlak. Hans Gierkink kan verder ondersteuning bieden bij de toepassing van de Erkenningsregeling.

Activiteiten

 • Quick Scan en advies t.b.v. het gereed maken van de organisatie voor het vernieuwde CBF Keurmerk
 • Begeleiden bij aanpassen van de bedrijfsvoering om aan nieuwe kwaliteitsnormen te voldoen
 • Trainen en begeleiden leden t.b.v. het Partos Streefwaarden Kwaliteitssysteem
 • Begeleiding bij opzetten van een ISO-9001:2000 kwaliteitssysteem
 • Ondersteuning bij de toepassing van de Erkenningsregeling
 • Trainen van directieleden en bestuurders t.b.v. het uitvoeren van onderlinge visitaties
 • Lid van de implementatiewerkgroep t.b.v. de invoering van de code Wijffels

Overige activiteiten

 • Opstellen van meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen
 • Ontwerpen en implementeren van Management Informatie Systemen (MIS)
 • SMART maken van projectplannen
 • Selectie van software voor projectadministratie, -monitoring en –administratie
 • Personal coaching & sparringpartner van directie en management