Code en keurmerkzaken

Onze deskundige van Change-Up adviseert over keurmerken en codes en implementeert keurmerken en codes zoals de CBF-Erkenning, Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en ISO 9001.

Hans Gierkink heeft dit bij een groot aantal organisaties binnen en buiten de goededoelensector gedaan. Ook adviseert hij regelmatig het CBF, Partos en Goede Doelen Nederland op dit vlak. Hans Gierkink kan verder ondersteuning bieden bij de toepassing van de Erkenningsregeling.

Activiteiten

  • Quick Scan en advies t.b.v. het gereed maken van de organisatie voor de Erkenningsregeling
  • Begeleiden bij aanpassen van de bedrijfsvoering om aan nieuwe kwaliteitsnormen te voldoen
  • Begeleiding bij opzetten van een ISO-9001:2015 kwaliteitssysteem
  • Ondersteuning bij de toepassing van de Erkenningsregeling
  • Trainen van directieleden en bestuurders t.b.v. het uitvoeren van onderlinge visitaties

Overige activiteiten

  • Opstellen van meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen
  • Ontwerpen en implementeren van Management Informatie Systemen (MIS)
  • SMART maken van projectplannen
  • Personal coaching & sparringpartner van directie en management
  • Begeleiding bij het aanvragen van subsidies