Governance

Aandacht voor good governance is van groot belang voor elk goed doel. Deskundigen helpen je verder met vragen op het terrein van code & keurmerkzaken, integriteit en governance. Voor deze onderwerpen is een deskundige van Van Doorne te raadplegen.

Van Doorne

Op het brede terrein van governance en de implementatie daarvan (al dan niet statutair vast te leggen) in bestuurs- en organisatiestructuren, heeft Van Doorne veel ervaring; zo ook met de implementatie van wet- en regelgeving, waaronder de Erkenning. Een wijziging van de statuten kan daarvan een uitvloeisel zijn, maar ook een vertrekpunt voor een verdere professionalisering van bijvoorbeeld het interne toezicht en de externe verantwoording.

Van Doorne adviseert zeer regelmatig bij samenwerkingen tussen goede doelen onderling en samenwerkingen tussen goede doelen, het bedrijfsleven en de (semi-) publieke sector. Soms worden dergelijke samenwerkingen vastgelegd in sponsor- of samenwerkingsovereenkomsten, terwijl in andere gevallen gebruik wordt gemaakt van (nieuw op te richten) aparte rechtspersonen. In beide gevallen staat Van Doorne goede doelen bij. Niet alleen met betrekking tot de vormgeving van de samenwerking, maar ook wanneer de samenwerking raakvlakken heeft met terreinen als (bestuurders-) aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, bescherming van intellectuele eigendommen, enzovoorts.

Van Doorne is creatief en oplossingsgericht en ingevoerd in wet- en regelgeving voor goede doelen.